งานอีเว้นท์ / เทศบาลเมืองภูเก็ต


งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558