งานอีเว้นท์ / งาน WUNCA38 th@PKRU


การประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่38
"Workshop on UniNet Network and Computer Application" วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต