ลูกค้าของเรา / พิธีมงคลสมรส คุณเบสท์&คุณแกรน


พิธีมงคลสมรส ระหว่างคุณเบสท์และคุณแกรน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557