งานอีเว้นท์/ Walailak University


กิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10
กิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 Cooperative Education ภายใต้สโลแกน "หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนคตที่ยั่งยืน"วันที่ 6 มิถุนายน 2562