งานอีเว้นท์ / True


งาน True move H 4G Troop จังหวัด ภูเก็ต วันที่ 1 พฤษภาคม 2558