งานอีเว้นท์/กองบังคับการตำรวจน้ำภูเก็ต


เราได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดภูเก็ต
พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับ Phuket Sandbox ที่ท่าเทียบเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรงพลังงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม มีเรือตรวจการณ์ที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 16 ลำ เราขอขอบพระคุณ กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดภูเก็ต ที่ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดงาน "Southern Event เรารู้ดี... เรื่องอีเว้นท์"