ลูกค้าของเรา / เดอะวอร์ฟ สมุย


งานแกรนด์โอเพนนิ่ง ห้างเดอะวอร์ฟ สมุย โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2558