งานอีเว้นท์/ Supatrada


งานพิธีตั้งศาลพระพรหม
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เราได้เกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัทสุภัทรรดา จำกัด ในการจัดงานพิธีตั้งศาลพระพรหม โดยมีประธานกรรมการ เครือซีพี “คุณสุภกิต เจียรวนนท์” เป็นประธานพิธีตั้งศาลพระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลก่อนการเปิดใช้อาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการของ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เราขอบพระคุณ บริษัทสุภัทรรดา จำกัด ที่ไว้วางใจให้เราดูแล