งานอีเว้นท์/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


งานพิธีเปิด-ปิด โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ณ.วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)
เราได้รับความไว้วางใจ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้จัดเตรียมและจัดตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ได้มีพิธีเปิดและพิธีบรรพชา จนครบกำหนด และทำพิธีปิดโครงการปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ไว้วางใจให้เราดูแลงานในครั้งนี้