งานอีเว้นท์ / โครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งเเวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ปี 2561


โครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งเเวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ปี 2561
ผู้ริเริ่มงานในครั้งนี้ คือ "กรมทรัพยากรทางทะเล"
โดยทาง Southern-Events ได้เป็น Organization ในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น