ลูกค้าของเรา / SEVENTH SKY


Grand Opening สถานที่ บางเทา ภูเก็ต วันที่ 17 กันยายน 2559