งานอีเว้นท์/ บริษัทแฮปปี้สโตน แอนด์ ดีไซน์ จำกัด


งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัทแฮปปี้สโตน แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ให้ดูแลจัดเตรียมเครื่องพิธี และทำพิธีตั้งศาลพระภูมิของสำนักงาน ตั้งแต่การดูจุดติดตั้ง ฤกษ์ยาม จัดเตรียมเครื่องพิธีบวงสรวง โดยท่านพราหมณ์ชำนาญพิธี
ขอขอบพระคุณ บริษัทแฮปปี้สโตน แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้เราดูแลงานในครั้งนี้