งานอีเว้นท์/ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


เราได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ให้จัดงานประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ SEA ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้ำ 11 จังหวัดลุ่มน้ำภาคตะวันตก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ เขื่อนบางวาด อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีนายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายชลินธร ชานะมัย #หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูบเสีย2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายจตุรงค์ สะดวกการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์ อี คิว วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมนำเสนอข้อมูล โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ #เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า สทนช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาโครงการฯ มาตั้งแต่กลางปี 2563 และจะดำเนินการแล้วเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เราขอขอบพระคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดงาน