งานอีเว้นท์/ การกีฬาแห่งประเทศไทย


เราได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สะพานหิน โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ร่วมกิจกรรม