งานอีเว้นท์ / กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด
ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ชื่อว่า "SAT ECO RUN"
ซึ่งเป็นการร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อเก็บขยะบริเวณหาดราไวย์พร้อมกับมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้บ้านพักคนชราป่าคลอก เเละหมู่บ้านชาวเล