งานอีเว้นท์ / Sarex


Sarex การฝึก ซ้อมค้นหาเเล้วช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558