ลูกค้าของเรา / ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย


ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ฉลองเปิดสำนักงานใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00-11.00 น.