งานอีเว้นท์ / สมาคมคนพิการภูเก็ต (วิ่งด้วยกัน ไปด้วยใจ)


โครงการ "วิ่งด้วยกัน ไปด้วยใจ"
เป็นโครงการที่ทาง Southern-Media และ Southern-Events จับมือร่วมกับ "สมาคมคนพิการ ภูเก็ต" จัดทำขึ้น
โดยเน้นประโยชน์หลักคือ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้
และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนทางสังคมของผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย