งานอีเว้นท์ / งานอุทยานเเห่งชาติอ่าวพังงา


งานอุทยานเเห่งชาติอ่าวพังงา
ประธานในพิธี นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559