งานจัดแสดงสินค้า / พฤกษาวิลล์ ถลาง


ออกแบบและติดตั้งบูธประชาสัมพันธ์โครงการพฤกษาวิลล์ ถลาง ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 และ 14-20 สิงหาคม 2556