ลูกค้าของเรา / Hall of fame Phuket Prison


Hall of fame Phuket Prison เปิดหอเกียรติยศ เรือนจำภูเก็ต
โดยมี บุคคล สำคัญมาเป็นประธานคือ พลเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ คณะทำงาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559