งานอีเว้นท์ / จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Tribhum)


(ไตรภูมิ) Tribhum ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ และพนักงาน