งานอีเว้นท์ / PEA (งานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุงาน)


งานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุงานของ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"
ทาง Southern-Events ได้รับความไว้วางใจจากทาง "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากทางเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ ที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งก่อนเกษียณอายุงาน