ลูกค้าของเรา / One Pioneer @ BB Hotel


งาน Groundbreaking Caremony of One Pioneer Station พิธีร่วมกันตักดินโดยผู้ร่วมหุ้นและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในการเริ่มสร้างโรงแรม ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-14.00น.