ลูกค้าของเรา / ศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค


พิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค กะรน 9 พฤศจิกายน 2556