งานอีเว้นท์ / เทศบาลเมืองภูเก็ต


งาน Thailand Tourism Awards วันที่ 22 มีนาคม 2558