งานอีเว้นท์ / เต้นกันสนั่นเกาะภูเก็ต ครั้งที่ 1 (Line Dance)


เต้นกันสนั่นเกาะภูเก็ต ครั้งที่ 1 (Line Dance)
เป็นกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมคนรักสุขภาพ และรักการออกกำลังกาย
โดยภายในงาน จะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นการใช้งานกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ที่ได้มีการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
โดยทาง Southern-Events และ Southern-Media เป็น Organization หลักในการจัดงานในครั้งนี้