ลูกค้าของเรา / แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


บอลลูนประชาสัมพันธ์โครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ inizio และลูกโป่งตกแต่งสถานที่พร้อมบอลลูนประชาสัมพันธ์โครงการ 88 เกาะแก้ว 19 ตุลาคม 2556