ลูกค้าของเรา / KING POWER


พิธีวางศิลาฤกษ์ KING POWER PHUKET COMPLEX วันที่ 19 มีนาคม 2558