งานอีเว้นท์ / ไอลีฟ ทาวน์ กานดา พร็อพเพอร์ตี้


งานขอบคุณลูกค้าโครงการไอลีฟ ทาวน์ โดย กานดา พร็อพเพอร์ตี้ 27 ตุลาคม 2556