งานอีเว้นท์/ ธนาคารออมสิน (GSB)


งานเลี้ยงรับรอง
ผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ธีมงาน "Underwater World”