ลูกค้าของเรา / พิธีฌาปนกิจศพ


งานสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจศพ นายสมควร เศวตวรรณ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2557