งานอีเว้นท์/ น้ำมันพืช ตรามรกต


เทศกาลกินเจ 2562 By น้ำมันพืช ตรามรกต
ในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี พ.ศ.2562 ทางบริษัทน้ำมันพืช ตรามรกต ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัท Southern Event จัดงาน-ประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทน้ำมันพืชในช่วงเวลาถือศีลกินพักดั่งกล่าว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึงในเทศกาลสำคัญของชาวภูเก็ต