งานอีเว้นท์/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ขอบพระคุณทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไว้วางใจให้ดูแลจัดงานพิธีปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ณ ท่าเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาโดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เพื่อทดแทนชุดเดิมที่ครบวงรอบ 2 ปี