ลูกค้าของเรา / เดอะ โคโค่ ฉลอง


งานเปิดตัวโครงการ เดอะ โคโค่ ฉลอง 21 ธันวาคม 2556