ลูกค้าของเรา / เจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม


คาราวานประชาสัมพันธ์โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 7 (เกาะแก้ว) พรีเมียร์ปาร์ค ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 และงานเปิดตัวโครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 7 (เกาะแก้ว) พรีเมียร์ปาร์ค ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556

เจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 7 (เกาะแก้ว) พรีเมียร์ปาร์ค