ลูกค้าของเรา / ฉลองกระจกอลูมินั่ม


พิธีอุปสมบท นายธนยศ ประกอบพร ณ วัดพุทธมงคลนิมิต พระอารามหลวง (วัดกลาง) อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556