งานอีเว้นท์/ Bridgestone


CSR Bridgestone Global Road Safety
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เราได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท เอดีเคไทย จำกัด ให้ดูแลงานพร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำกิจกรรม CSR ในโครงการ Bridgestone Global Road Safety (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมี มร.เคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด คุณเรวัต อารีรอบ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ คุณจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมแถลงข่าวโครงการ “Bridgestone Global Road Safety (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริดจสโตนทั่วโลกตามนโยบาย Our Way to Serve นำร่องเป็นประเทศแรกที่ไทย ณ โรงเรียนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเครือข่าย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership) และภาคีในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยอิงผลจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
เราขอบพระคุณ บริษัท เอดีเคไทย จำกัด ที่ไว้วางใจให้เรามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้