งานอีเว้นท์ / เงานท่าอากาศยาน ภูเก็ต


งานกิจกรรม Songkran Festival โดยมีประธานในพิธี นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
วันที่ 10 เมษายน 2559