งานอีเว้นท์/ ท่าอากาศยานภูเก็ต


พิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย
(ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานภูเก็ต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เราได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต ให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับทำพิธีสวนสนามของฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการภายในสนามบินภูเก็ต
ขอขอบพระคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ที่ไว้วางใจให้เราดูแลงานในครั้งนี้