งานอีเว้นท์ / ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2562


AOT Phuket International Airport ได้จัดกิจกรรม "ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2562"
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ภูเก็ตอีกด้วย