งานอีเว้นท์/ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด


งานวันชาติจีน (National day of China)
บริษัท Southern Event ได้รับความไว้วางใจจากทางท่าอากาศยานภูเก็ต หรือ AOT (Airports of Thailand) ในการจัดงานวันชาติจีน (National day of China) สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวที่จะถึงนี้