งานอีเว้นท์ / งานเปิดตัวโครงการ (Grand Opening)


ADM Platinum Bay จัดงาน Grand Opening สำหรับโครงการใหม่
ADM Platinum Bay เปิดตัวโครงการใหม่ พร้อมแนะนำอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่แก่แขก และผู้ที่สนใจได้รับชมตัวอย่าง