งานอีเว้นท์ / มหกรรม “จ.เจริญยานยนต์ Premium Used Cars 2019”


บริษัท เอพลัส ออโต้ (Sure Motor Chaofah)
จัดมหกรรม “จ.เจริญยานยนต์ Premium Used Cars 2019”
พร้อมมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ เทศบาล ตำบลวิชิต และโรงพยาบาลฉลอง