งานอีเว้นท์ / Phang-nga Smart Travel


โครงการเปิดเมืองท่องเที่ยวพังงา (Phang-nga Smart travel)
เป็นงานเปิดเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา
เพื่อเป็นการสนับสนุน และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงา
โดยทาง Southern-Events ได้มีโอกาสเป็น Organization ในการจัดงานในครั้งนี้