งานอีเว้นท์ / Kamala Falls (โครงการเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์)


เปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ "Kamala Falls"
Breeze park condo ได้เปิดตัวโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ "Kamala Falls"
โดยทาง Southern-Events ได้รับความไว้วางใจจากทาง Kamala Falls ในการจัดงานในครั้งนี้