เซ้าเทิร์น อีเว้นท์ เมนเนจเม้นท์

29/1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์:
+66 (0) 76 224 707
+66 (0) 76 224 599

มือถือ :
+66 (0) 86 546 3553

โทรสาร :
+66 (0) 76 214 430

อีเมล์ :

เฟสบุ๊ค :

แผนที่สำนักงาน

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน